©2018 Учебные документы
Рады что Вы стали частью нашего образовательного сообщества.

Kİtabi-DƏDƏ qorqud dastani - səhifə 60


 

Əfəndiyev R. .......... 2787 

Əfəndiyeva G. .......... 289, 3277, 3278 

Əfəndiyeva N. .......... 3234 

Əfəndizadə Ə. .......... 2801 

Əfəndizadə R. .......... 1716 

Əfəndizadə Z. .......... 3375 

Əfqan Ə. .......... 3511 

Əfzələddin Ə. .......... 676, 2363 

Əhməd İ. .......... 3449 

Əhməd Ş. .......... 3776, 3777 

Əhməd V. .......... 689, 1528, 2589 

Əhmədgil A. .......... 1448, 3654 

Əhmədli A. .......... 1580 

Əhmədov B. .......... 793, 1214, 2824, 2862, 2912, 2913, 3178 

Əhmədov Ə. .......... 3144, 3146, 3154 

Əhmədov Ə. bax: Abid Əmin 

Əhmədov F. .......... 236, 1735 

Əhmədov M. ..........205 

Əhmədov N. .......... 1449, 1911 

Əhmədov R. .......... 744, 1215, 2616, 3215, 3235 

Əhmədova Ə. .......... 3327 

Əhmədova Ş. .......... 243 

Əhmədzadə  İ. .......... 1604 

Əjdər Ə. .......... 653 

Əjdər Fərzəli Qorqud – bax: Fərzəli (Fərzəliyev), Ə. (Qorqud). 

Əkbərzadə Ş........... 639, 3536 

Əkrəm Cəfər ..........151 

Ələkbərli Ə. ..........53, 313, 319, 321, 330, 342, 373, 2539, 2540 

Ələkbərli M. ..........497, 498, 687, 2792, 3401 

Ələkbərli N. .......... 2364 

Ələkbərli O. .......... 276 

Ələkbərov A. .......... 228, 246 

Ələkbərov F. .......... 938 

Ələkbərov M. .......... 523, 3135 

541 

 

Ələkbərova A. ..........  2711 

Ələkbərova E. ..........325, 423, 427, 2498, 2524, 2525, 2526, 2541 

Ələkbərova Ə. .......... 3537, 3624 

Ələkbərova Ş. ......... .628 

Ələmdari F. .......... 619 

Ələsgərov B. .......... 294 

Ələsgərov Z. ..........  938 

Ələsgərova A. .......... 2652 

Ələsgərova S. .......... 2759 

Əlibəyli R. .......... 1920 

Əlibəyzadə E. ..........225, 250, 326, 340, 596, 599, 600, 654, 687,  

708, 794, 940, 998, 1450, 1624, 1725, 2085, 2115, 

2141, 2150, 2184, 2302, 2322, 2449, 2802, 2806, 

2840, 2863, 2864, 3158, 3184, 3185, 3198, 3199, 

3208, 3209, 3236, 3237, 3238, 3266, 3322, 3741 

Əlifoğlu Ş. .......... 1542, 1648, 2560, 3097 

Əliqızı S. .......... 1189, 3239 

Əliqızı T. .......... 720 

Əliquliyev R. .......... 1845  

Əlimirzəyev X. .......... 270, 341, 1284, 3054 

Əlimirzəyeva F. .......... 195, 442, 443, 3856 

Əlimirzəyeva-Mustafayeva F. .......... 226 

Əlincə S. .......... 2365 

Əlioğlu Ç. .......... 238, 940, 1846 

Əlioğlu M. .......... 575 

Əlioğlu P. .......... 1893, 3852 

Əlişanoğlu T. .......... 1990 

Əliyarlı S. ..........295, 1170, 2865, 3766, 3778, 3832 

Əliyarov S. .......... 171, 1748, 1754, 1762, 2194, 2238,  

   

 

             2814,3163,3296 

Əliyev A. ..........1285 

Əliyev B. .......... 1286, 2975 

Əliyev Ə. .......... 1695, 1732, 1755, 1777, 2323, 2366, 2809, 3155 

Əliyev F........... 167, 216, 219, 3392, 3625, 3626 

542 

 

Əliyev H. ..........1756 

Əliyev Heydər.......... 1154, 1155, 1156, 1157, 1259, 1363, 1364,  

1365, 1366, 1377, 1378, 1379, 1395, 1396, 

1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 

1404, 1497, 1536, 1537, 1553, 1554, 1555, 

3671 

Əliyev X. .......... 655, 942, 943, 1894 Əliyev İ. .......... 257, 1171, 1420 

Əliyev İlham ..........3651, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702 

Əliyev K. .......... 356, 375, 1487, 1970, 2499, 2617, 2760, 3033, 3323 

Əliyev M. .......... 37, 39, 40, 43, 45, 46, 1696, 2367, 2450, 3114 

Əliyev N. .......... 34, 212, 252, 1216, 1217 

Əliyev O. .......... 201, 227, 362, 2368, 2712, 2728, 3080, 3090 

Əliyev P. .......... 1254 

Əliyev R. .......... 271, 376, 444, 656, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 

    950, 951, 1930, 1931, 1932, 1958, 1971, 1972,        

   1973, 1991, 2590, 2689, 2729, 2730, 2731, 2914 

Əliyev S. .......... 315, 445, 446, 952, 953, 1190, 3034, 3060,  

   


 

 

     3760, 3761, 3796 

Əliyev Ş. .......... 3797 

Əliyev T. .......... 1749, 1764, 2369 

Əliyev Teymur  (Elçin Teymur) .......... 163, 168, 3389 

Əliyev V. .......... 234, 258, 328, 576, 677, 1218, 1219, 1220,  

   


 

 

       1287, 1421, 1422, 1799, 1811, 2989, 2990,     

 

  

    2991, 3798, 3799 

Əliyev Y. .......... 310, 315, 317, 327, 2370, 2561, 2673 

Əliyev Z. .......... 235, 3710 

Əliyeva A. .......... 1943, 2005, 2019, 2527, 3301 

Əliyeva B. .......... 3240 

Əliyeva  Ç. .......... 1255 

Əliyeva D. .......... 178 

Əliyeva E. .......... 2562, 2563, 2564 

Əliyeva F. .......... 2479, 3573, 3650 

Əliyeva G. .......... 795, 954, 2324, 2915, 3072, 3779 

543 

 

Əliyeva X. .......... 342, 426, 435, 464, 1488, 1605, 2480, 

   

 

  

      2500, 2542, 2565, 2566, 2591, 2618, 3061 

Əliyeva İ. .......... 955, 1191 

Əliyeva K. .......... 3725 

Əliyeva-Kəngərli, A. .......... 2619 

Əliyeva L. .......... 355 

Əliyeva N. .......... 1219, 1221 

Əliyeva S. ..........47, 956, 1847, 2592, 2593, 2745, 2746, 2916, 3098 

Əliyeva T. .......... 745, 796, 797, 2866 

Əlizadə A. .......... 956, 2371 

Əlizadə Ə. .......... 263 

Əlizadə F. .......... 1192 

Əlizadə G. .......... 168 

Əlizadə X. ..........1423 

Əlizadə M .......... 169, 173, 217, 635, 645, 668, 746, 958, 2220,  

   


 

 

          2221, 2263, 2829, 3515, 3538, 3574 Əlizadə R. .......... 336, 447, 1933 

Əlizadə S. .......... 31, 36, 38, 48, 94, 166, 218, 618, 636, 641,  

   

 

  

     669, 690, 959, 960, 961, 962, 963, 1164, 1172,  

   

 

           1193, 1288, 1289, 1451, 1452, 1453, 1606,  

   


 

 

      1848, 2113, 2186, 2195, 2196, 2206, 2207, 2222,  

                             2239, 2240, 2264, 2265, 2325, 2326, 2327, 2372,       

                             2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2501, 2502, 2503,     

                             2996, 3062, 3800 

Əmircanov P. .......... 3881 

Əmirəhmədov, Ə. .......... 964 

Əmirov M. .......... 965, 1222, 3299 

Əmrahoğlu A. .......... 2456 

Ərçulasun Ə. .......... 1345, 2328 

Ərqun


 M. .......... 1903 

Əsədoğlu İ. .......... 203 

Əsədov N. .......... 1529, 3021 

Əsədov V. ..........3575,  3576 

Əsədova Ə. ..........458, 459 

544 

 

Əsgər Ə. .......... 870, 1581, 2620, 2621, 3022, 3023, 3055 

Əsgər İ. .......... 2761   

Əsgər R.


 ..........

 1582, 2020, 2528, 2762 

Əsgərli Z.

 ..........

 1912, 2457

 

Əsgərov B. .......... 217 Əsgərov Ə. .......... 966, 1583, 2266 

Əsgərov H. .......... 3577 

Əsgərov N. .......... 1223, 2373 

Əsgərova G. .......... 399, 1743 

Əsgərova K.......... 3241, 3242 

Əsgərova Q. .......... 3780 

Əsgərova T. .......... 3279, 3280, 3281, 3302 

Əsgərova Z. .......... 967 

Əsilyazıçı H. .......... 3578 

Əsmər X........... 3579 

Əzimli D. .......... 1649, 3099, 3100 

Əzimli Ə. .......... 2329 

Əzimova A. .......... 2006 

Əziz M. .......... 3500 

Əzizov E. .......... 188, 1502, 1729, 1794, 2099, 2103, 

   


 

 

      2114, 2303, 2374, 2481 

Əzizov K. .......... 3580 

Faiq S. .......... 3581 

Faruq S. .......... 678 

Feyzioğlu Y. ..........1325 

F

əda İ. .......... 660 F

əxrəddin M. ..........123 

F

əxrəddin Y. .......... 3003 F

ərəcullayev F. ..........968 

F

ərqanə K. .......... 969 F

ərmanqızı İ. ..........970 

 

 

 545 

 

F

ərzəli (Fərzəliyev) Əjdər  (Qorqud). .......... 170, 174, 185, 228, 246, 643, 798, 799, 800, 971, 972, 973, 974, 

975,  1786,  1850, 2241,  2375,  2458, 

2459, 2504, 2594, 2867, 2919, 3190, 

   


 

 

  

 

3292, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419,     

 

  

 

 3762 

F

ərzəliyev Ə. .......... 428, 429, 2132 F

ərzəliyev T. .......... 1730 

Füzuli B. – bax: Bayat F. 

G

ənc R.(Genc) ..........1324, 3771 Gilarb

əyli F. .......... 196, 721, 801, 802, 1812, 2330, 2331, 2847,2868 

Göyalp A. .......... 3803 

Göyalp Ziya. .......... 3345 

Göyüşov N. .......... 1849 

Göz


əlov Fizuli- bax: Bayat F.  

Göz


əlova E. .......... 2460 

Göz


əlova H. ......... 3282 

Gülmalıyeva M. .......... 3186 

Gülm

əmmədov R. .......... 42 Güm

ənov D. .......... 2622 

Günay .......... 1584 

Günel .......... 3081 

Güneyli H. ..........292 

Hacılı A. .......... 1454, 2997 

Hacımusalı O. .......... 3717 

Hacıyev A. ..........329, 388, 803, 804, 978, 1194, 1195, 1224, 1256,  

1561,  1851,  2332,  2333,  2334,  2505,  2543,  2544, 

2567,  2595,  2623,  2624,  2625,  2653,  2674,  2690, 

2701,  2763,  2764,  3035,  3101,  3115,  3116,  3149, 

3319 


Hacıyev C. .......... 2051 

Hacıyev D. .......... 305 

Hacıyev F. .......... 57, 58 

Hacıyev H. .......... 344 546 

 

Hacıyev İ. .......... 805, 2869 

Hacıyev S. .......... 218 

Hacıyev T. .... 48, 78, 79, 165, 179, 217, 218, 229, 308, 309, 311,  

571, 329, 365, 366, 367, 368, 388, 389, 619, 620, 747, 

748, 979,  980,  981,  982,  983,  984,  985,  986,  1164, 

1173,  1196,  1291,  1424,  1425,  1426,  1455,  1456, 

1457,  1489, 1503,  1504,  1505,  1506,  1507,  1508, 

1509,  1510,  1607,  1892,  1959,  2104,  2105,  2121, 

2151,  2152,  2153,  2168,  2187,  2223,  2230,  2231, 

2461,  2462,  2463,  2482,  2506,  2545,  2546,  2547, 

2548,  2568,  2569,  2626,  2675,  2676,  2691,  2853, 

2920, 2921, 2922, 2976, 2998, 2999, 3012, 3063 

Hacıyev V. .......... 178, 987, 3733, 3751, 3765, 3833 

Hacıyeva A. .......... 1852, 2376, 2377, 2627 

Hacıyeva G. .......... 2378, 2379 

Hacıyeva H. .......... 2133 

Hacıyeva M. .......... 637, 2208, 2209, 2210, 2597, 2598 

Hacıyeva N. .......... 2242 

Hacıyeva T. .......... 1913 

Haşım T.......... 3407 

Haşımov E. .......... 154 

Herisçi H.......... 2154 

Heyd


ərli B.......... 3405 

Heyd


ərli F. .......... 3763 

Hey


ət Cavad..........657, 658, 691, 988, 1292, 1293, 1294, 

   


 

 

        1511, 2137, 3036, 3073 

Heyrani. .......... 3361 

H

əbibbəyli  İ. .......... 209, 1164, 1174, 1295, 1697, 1960, 2870, 3029 H

əbibli R. ..........3192 

H

əbibov H. .......... 3539 H

əbibov İ. .......... 806 

H

əkimov M. .......... 193, 272, 553, 1225, 2106, 3243, 3293 H

əmid T. .......... 1458, 3612 

H

əmidoğlu Q. ......... 1770 547 

 

H

əmidov İ. .......... 189 H

əmzəyev M. .......... 1427, 3748 

Həmzəyev Ş. .......... 357 

H

əsənqızı A. .......... 3289 H

əsənli B........... 1512 

H

əsənli C........... 1562, 1853 H

əsənoğlu R........... 3627 

H

əsənoğlu T. ........... 1296, 1297, 3480 H

əsənov A. .......... 1726, 2090 

H

əsənov B. .......... 226 Həsənov Ə. .......... 989 

H

əsənov H. .......... 524, 1459, 1490, 2380 H

əsənov İ. .......... 44, 327 

H

əsənov M. .......... 1787, 3173 H

əsənov R. .......... 412 

H

əsənov T. .......... 276 H

əsənova A. .......... 2381, 2923, 3752, 3755, 3804, 3805 

H

əsənova C. .......... 2382 H

əsənova F.

 ..........

 1491


 

H

əsənova K. .......... 465, 466, 1984, 1992, 2677, 3328, 3540 H

əsənova N. .......... 379, 2654 

H

əsənova P. .......... 467, 473, 3117, 3332 H

əsənova R. .......... 990 

H

əsənova S. .......... 807 H

əsənova Ş. ..........  991, 3806 

H

əsənzadə N. .......... 401, 2211, 2224, 2225, 2232, 2825,    

 

  

 

3349, 3356, 3371 H

əsənzadə T. .......... 1297 

H

əşimli H. .......... 808, 2732, 3582  H

əşimov Ə. .......... 197, 3140 

H

əşimov İ. ..........164, 187, 197, 723, 809, 810, 992, 2188,    

 

  

      2732, 2924, 3165, 3166, 3170, 3176 

H

ətəmoğlu Ş. .......... 993, 1298, 3244 Hiday

ət .......... 3386, 3519, 3521 548 

 

Hikm


ət İ. .......... 2036 

Hümb


ətov E. .......... 418, 419 

Hümm


ətova R. .......... 1914 

Hüseyn D. .......... 3408 

Hüseyn T. .......... 3388 

Hüseyni T. .......... 3372 

Hüseynoğlu K. ......... 186, 1904, 1912, 2383, 2570, 2599, 2600, 

   


 

 

  

2601, 2599, 2600, 2601, 3013 

Hüseynov A. .......... 1226 

Hüseynov B. .......... 479 

Hüseynov E. .......... 217 

Hüseynov  G. .......... 2925 

Hüseynov M. .......... 2765, 3711 

 Hüseynov N. ..........994 

Hüseynov O. ..........  238 

Hüseynov R. .......... 52, 55, 56, 343, 353 

Hüseynov T. ..........358 

Hüseynov V. .......... 995 

Hüseynov Y. .......... 2871 

Hüseynova A. ..........417,2335 

Hüseynova F. .......... 2384 

Hüseynova H. .......... 1698 

Hüseynova K. ..........436,448 

Hüseynova N. .......... 1197 

Hüseynova P. ..........3283 

Hüseynova S. .......... 811 

Hüseynova V. .......... 2602 

Hüseynova Z. .......... 812,2872 

Hüseynzad

ə Ə. ..........474, 2628, 2747, 3102 

Hüseynzad

ə L. .......... 1717 

Hüseynzad

ə R. .......... 1428 

Xaçınçaylı Q. ..........357, 359, 1636, 3893 

Xalıqlı M. .......... 2733 

Xalıqov F. .......... 376, 1788 

549 

 

Xalıqova R. .......... 2197, 2268 

Xalıqzadə F. ..........3583, 3628 

Xalisb


əyli T. .......... 2243 

Xan


əliyeva S.......... 2734 

Xaspoladov 

Ə.

 .......... 2926

 

Xələfli Ə.  .......... 2713, 2766, 3103 

X

ələfov A. ..........

 1513, 1608

 

X

əlil A. .......... 1514, 1921, 2678, 2735 X

əlil Z. .......... 1543, 3496 

X

əlilbəyli S. .......... 646 X

əlilli X. .......... 330, 1673, 1961, 2007, 2008, 2629, 

   

 

  

    2655, 2736, 2767, 3018, 3024 

X

əlilli Ş. .......... 293, 1299, 3849, 3850 X

əlilov A. .......... 278, 996, 1300, 1513 

X

əlilov B. .......... 234, 264, 288, 1227, 1228, 1301, 1429, 1430,    

 

  

     1854, 2927, 2977 

X

əlilov E. .......... 1386 X

əlilov F. .......... 1164, 1175, 3629 

X

əlilov X. .......... 2549 X

əlilov İ. .......... 3245 

X

əlilov N.......... 230, 231, 486, 997, 3082, 3104 X

əlilov P. .......... 182, 638, 709, 813, 1763, 1813, 2336, 

   

 

  

     2385, 2831, 3180, 3753 

X

əlilov Ş.. .......... 2386 X

əlilov Y. .......... 219, 3782, 3807, 3808, 3834 

X

əlilzadə F. .......... 3336 X

əndan C. .......... 525 

X

əyal S. .......... 1895, 1915, 2021, 2464 X

əzri N.- Babayev N. .......... 587, 629, 710, 1164, 1176, 1302,  3160,  

3354, 3357, 3358, 3360, 3377, 3384, 

3476, 3477 

Xudaverdiyeva A. .......... 998, 2928 

Xudiyev N. ..........213, 268, 1637, 2233, 2285, 2714 

İbadov Y. .......... 1303, 1304, 2978, 3669 

550 

 

İbrahimoğlu V. ..........749 

İbrahimov A. ..........40, 43, 45, 46 

İbrahimov C. .......... 2465 

İbrahimov F. ..........294 

İbrahimov İ. .......... 538 

İbrahimov M. .......... 505, 506, 511, 512, 526, 543, 2062, 3350 

İbrahimov N. .......... 224 

İbrahimov R ..........273 

İbrahimov S. ..........437 

İbrahimova G. .......... 274 

İbrahimova Ş. .......... 998 

İbrahimova V. .......... 355, 438, 3862 

İlham T. .......... 3450 

İlhamə.......... 3772 

İlyasoğlu R. .......... 1651 

İlyasov M. .......... 1229 

İmanov A........... 1814 

İmanov H. .......... 212  

İmanov M. .......... 358, 373, 375, 430, 2817 

İmanov R. .......... 1000 

İncəli Ə. .......... 3422 

İracoğlu (Əliyev) M. .......... 275 

İradə X. .......... 2022 

İsaxanlı H. .......... 295, 3809 

İsaq İ. ..........148 

İsayeva P. .......... 1563 

İsgəndərov A. (Ayətxan Ziyad) .......... 1544, 2768 

İsgəndərzadə L. .......... 1609 

İslam S. .......... 3056 

İslamov M. .......... 2387 

İslamzadə A. .......... 323, 480, 481, 1638, 1985, 2013, 

   

 

  

         2630, 2716, 2737, 3037, 3105 

İslamzadə K. .......... 411 

İsmayıl E. .......... 1855 551 

 

İsmayıl H.. .......... 60, 490, 491 

İsmayıl Q.......... 1306 

İsmayıloğlu A. .......... 2388, 3584, 3594, 3627 

İsmayılov D. ..........39 

İsmayılov Ə. .......... 1899 

İsmayılov H. .......... 53, 313, 321, 323, 330, 332, 338, 342, 424, 

   


 

 

 1307, 1460, 1522, 1545, 1587, 1905, 1974, 2507 

İsmayılov M. ..........175, 326, 2389 

İsmayılov N. .......... 235 

İsmayılov R. .......... 517 

İsmaylova D.......... 1815, 1856, 1857, 2390 

İsmayılova M. .......... 1845 

İsmayılova N. .......... 814, 3585 

İsmayılova S...........154 

İsmayılova Ş. ..........  3246 

İsmayılova T. .......... 3247 

İsmayilova Y. .......... 358, 362, 482, 1588, 1610, 2692, 2715, 3064,  

   


 

 

 3118, 3492, 3493, 3497, 3670, 3693, 3694, 3712 

İsmayılova Z. .......... 3663 

İsmayılzadə M. .......... 750 

İsrafil Ə. .......... 294, 1461, 1462 

İsrafilov İ. .......... 1001 

İsrafilov V. .......... 1230, 1962, 2337 

Kamal R. -  bax. Rüst

əm  Kamal  

Kamal Y. .......... 3810 

Kamran M. ..........148 

Kazımoğlu (İmanov) M. .......... 96, 362, 371, 373, 384, 385, 389,  

390, 394, 395, 1589, 1934, 1993, 2001, 

2550, 2571, 2603, 2679, 3320 

Kamilqızı M. .......... 3811 

Kamilzad

ə M. .......... 3248 

Kazımov A.......... 3119, 3516, 3541 

Kazımov İ. .......... 2391, 2631, 2769 

Kazımov Q. ..........159, 318, 354, 1515, 2466, 3488 

552 

 

Kazımov T. .......... 2226, 2748 

Kazımova S. .......... 2288 

Kazımzadə K. .......... 26  

K

ələyev E. .......... 1002 K

əngərli R. .......... 3713 

K

əngərli S. .......... 3303 K

ərimbəyli Ə. .......... 1963, 3324 

K

ərimli A. .......... 3402 K

ərimli X. ..........  2873 

K

ərimli T. .......... 41, 256 K

ərimov İ. .......... 3542, 3586, 3630, 3648 

K

ərimov M. .......... 3587 K

ərimov Ş. .......... 2749 

K

ərimov Ü. .......... 1003, 1352, 3462, 3836 K

ərimova A........... 353 

K

ərimova G. .......... 1004, 1858 K

əsəmənli N. .......... 3397 

Kononov A. .......... 2080 

Koroğlu X. .......... 630 

Köprülzad

ə  M. .......... 144, 496, 2244 

Krımski  A. .......... 687  

Kürdoğlu H. ..........  3390 

Qabıssanlı Ş. ..........359, 344 

Qacar M. .......... 206 

Qafarlı R. .......... 258, 376, 386, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,  

1231,  1652,  1859,  1860,  1861,  1906,  1935,  1964,  2002, 

2023, 2024, 2508, 2738, 2770, 2771, 3004, 3106, 3343 

Qafarov Ə. .......... 52, 55, 56 

Qafarov R. .......... 193, 460, 461, 1936 

Qafarov V. .......... 1315 

Qaliboğlu E. .......... 1590, 3865, 3866 

Qalimullin F. .......... 1321 

Qarabağlı Ə. .......... 539, 3133 

Qaraçuğlu M. .......... 3451 553 

 

Qarad


ərəli A. .......... 1767 

Qaraqoyunlu S. .......... 52, 55, 56, 379, 1640, 1653 

Qarayev Q. .......... 52 

Qarayev S. .......... 1986, 2693, 2717 

Qarayev Y.......... 231, 239, 253, 255, 816, 1024, 1025, 1026, 

   


 

 

     1027, 1077, 1431, 1463, 3267 

Qarayev Z. .......... 152 

Qarayeva G........... 2014 

Qarayeva  J. .......... 2694 

Qarayeva S.......... 1625, 1626, 1639, 2014 

Qasımlı M. .......... 201, 213, 250, 334, 726, 1028, 1316, 1531, 1532,  

   

 

  

1627, 1705, 1922, 2394, 3074, 3120, 3121, 3591 

Qasımov A. .......... 577, 1750, 2810 

Qasımov B. .......... 228, 246 

Qasımov C. .......... 380, 1654, 1655, 3057 

Qasımov F. .......... 1944 

Qasımov H. .......... 1232 

Qasımov İ. .......... 2529 

Qasımov Q. .......... 3501 

Qasımova F. .......... 375, 468 

Qasımova H. .......... 3134 

Qasımova L. 

.......... 

3297 


Qasımova N. ..........  52 

Qasımzadə F. ..........65, 66, 817, 818, 819, 1029, 2875, 2876 

Qazıyev Y. .......... 1896, 3250, 3251 

Qeybullayeva R. .......... 318, 2718 

Q

ədimoğlu M. .......... 3420 Q

ədirova A. .......... 1031, 2931 

Q

ədirzadə H. .......... 3209 Q

ədirzadə Q. .......... 3162 

Q

əhrəmanov  C. .......... 579 Q

əhrəmanova Y........... 360, 2395, 2467, 2468, 2469, 2470, 2483,  

   

 

  

 

    2530, 2572, 2573, 2604, 2702, 3122 Q

əmbərli M. .......... 340 554 
?


medvedev-receives.html

medvedev-urges-more-fines.html

medvezhinskij-ss-.html

medya-raporu---shif-3.html

medya-raporu.html